Firma BHP „URBAŃSKI” Adrian Urbański wykonuje kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym:

 • przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,
 • sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy,
 • szkolenia wstępnego BHP, szkolenia ogólnego BHP, oraz szkolenia okresowego BHP dla pracowników,
 • sporządzania sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP,
 • prowadzeniu rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych,
 • współdziała w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzania oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka.

 

Ponadto współpracuje firmami z zakresu usług:

 • wykonywania pomiarów elektrycznych (badania okresowe instalacji elektrycznej),
 • doradztwa w prawie pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • ochrony środowiska,
 • szkoleń pomocy przedmedycznej,
 • zaopatrzenie w odzież i obuwie ochronne i robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 • i wiele innych usług w zależności od potrzeb klienta.

 

Na mocy obowiązujących przepisów wykonuje zadania służby bhp w zakładach pracy klientów jako zewnętrzna służba. W ramach tych zadań współpracujemy na podstawie umów o stałej współpracy świadcząc kompleksowe usługi BHP i PPOŻ.

 

Pełnej wyceny usług dokonuje po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami klienta.

 

Szkolenia BHP dla pracowników

 • szkolenia wstępne BHP,
 • szkolenia ogólnego BHP, 
 • szkolenia okresowego BHP dla pracowników
 • organizacje szkoleń dla osób kierujących pracownikami, pracodawców
 • organizacje szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej
 • itp. wedle potrzeb pracodawcy

Prowadzenie dokumentacji bhp

 • badania okresowe instalacji elektrycznej,
 • doradztwa w prawie pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • ochrony środowiska,
 • szkoleń pomocy przedmedycznej,
 • zaopatrzenie w odzież i obuwie ochronne i robocze oraz środki ochrony indywidualnej

Kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy